Vel gjennomført faglandsrådsmøte 2021

Faglandsrådet gikk i år av stabelen 20. – 21. april. Også i 2021 ble arrangementet holdt digitalt, på grunn av covid-19-pandemien. Medlemmer og andre interesserte kunne følge møtet via streaming på Facebook.
Dirigentene Torstein Sakshaug og Helga Brøgger på Faglandsrådsmøtet 2021. Foto: Gry Bjørnstad
Dirigentene Torstein Sakshaug og Helga Brøgger på Faglandsrådsmøtet 2021. Foto: Gry Bjørnstad

Det ble presentert flere interessante faglige innlegg. Programmet inneholdt en bolk om sosial ulikhet i helse, og en bolk om kunstig intelligens og digitale verktøy. I tillegg ble det i den nye posten "åpen post" holdt innlegg om "Forskrivning på andres indikasjon", "Gode overganger for ungdom i helsevesenet" og "Nasjonale retningslinjer som driver for et økt forbruk av radiologiske undersøkelser".

Den organisatoriske delen av programmet tok blant annet for seg valg av ny leder, nestleder og styremedlemmer i fagstyret, representanter til landsstyret, og LIS-representanter til faglandsrådet fra FMF med mindre enn 1000 medlemmer samt vararepresentanter til henholdsvis fagstyret, landsstyret og faglandsrådet. I tillegg ble forslag til arbeidsprogram for de to neste årene behandlet og Legeforeningens grunnutdanningspris ble utdelt. 

Under finner du lenke til vedtak fattet av faglandsrådet, sakspapirer, presentasjoner og opptak av møtet.