Åpen post: Nasjonale retningslinjer som driver for flere radiologiske undersøkelser

Victoria Pozdnyakova vil på årets faglandsrådsmøte holde et innlegg om nasjonale retningslinjer som driver for et økt forbruk av radiologiske undersøkelser.

Nasjonale retningslinjer er som regel utarbeidet av dedikerte fagmiljøer som ønsker å løfte sitt fagfelt til optimalt nivå. Imidlertid har disse sjelden fokus på begrensende faktorer med lite fleksibilitet for regionalt ulike helsetilbud. Dette fører til overforbruk av bildediagnostikk når det gjelder screeningundersøkelser, pre- og intrahospital utredning.

Norsk Radiologisk Forening inviterer delegater til en diskusjon rundt prioritering av radiologiske ressurser i regi av nasjonale retningslinjer.

· Skal vi fortsette å ta bilder?

· Hvilken type bilder og hvor ofte?