Skal diskutere kunstig intelligens

Under årets Fagladsrådsmøte vil digitale roboter og kunstig intelligens bli diskutert i den faglige delen av programmet.
FOTO: Holocare
Gry Dahle, overlege ved Thoraxkirurgisk avdeling, OUS Rikshospitalet. Foto: HoloCare.

Roboter og kunstig intelligens har blitt fremstilt som en revolusjon for effektivitet og trygghet i helsetjenesten. Men hvor moden er teknologien? Hva skal til for å bruke den trygt og effektivt? Hvilke ferdigheter må helsepersonell ha for å ivareta pasientsikkerheten når teknologien er i bruk?

Seks fagpersoner vil holde innlegg om temaet kunstig intelligens og digitale verktøy: 

Erik Fosse, spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi og professor emeritus ved Universitetet i Oslo:

«Digitalisering av fremtidens medisin»  

Atle Bjørnerud, leder ved Senter for Kunstig Intelligens og Beregningsbasert Radiologi (CRAI) i Klinikk for Radiologi og Nukleærmedisin ved Oslo Universitetssykehus (OUS):

«Bruk av kunstig intelligens i radiologi: muligheter og utfordringer»               

Ishita Baura, lege og stipendiat i forskergruppen Klinisk effektforskning ved Oslo universitetssykehus:

«AI innen tarmkreftdiagnostikk og endoskopi»                                   

Egidijus Pelanis lege og forsker ved Intervensjonssenteret, Oslo universitetssykehus og ph.d.-stipendiat ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo:

«Pasienten som et hologram»     

Gry Dahle spesialist i generell kirurgi og thoraxkirurgi,PhD, overlege ved thoraxkirurgisk avd Rikshospitalet , leder av NTKF og medlem av Fagstyret:

«AI i kardiovaskulær medisin/kirurgi»    

Alfred Honore Fagansvarleg overlege ved prostatasenteret siden 2018:

«Automatisering av prostatakreftmelding ved hjelp av robotprosessautomatisering (RPA)»