Sak om sosial ulikhet i helse

Leger informerer pasienter med høy sosioøkonomisk status bedre, uttrykker mer emosjonell støtte og involverer pasienten mer. Hvorfor er det sånn? Det diskuteres under faglandsrådet 2021.
Marte K Tangen
FOTO: Privat/Marte K. Tangen

Sosial ulikhet i helse vil være et av de faglige temaene under årets faglandsrådsmøte. Forskning viser nemlig at lavere sosioøkonomisk status gir økt risiko for dårligere helse og desto større behov for helsetjenester. Norge er et av de landene i verden hvor det er minst forskjell på fattig og rik, men forskjellene har økt de siste ti årene, også når det gjelder helse.

I helselovgivningen understrekes målsetningen om lik tilgang og like muligheter. 55 prosent av norske leger er enig i at leger bør bidra til å utjevne helseforskjeller ved å ta ekstra hensyn til pasienter med lav sosioøkonomisk status. Til tross for dette viser en oppsummeringsstudie at leger informerer pasienter med høy sosioøkonomisk status bedre, uttrykker mer emosjonell støtte og involverer pasienten mer. Konsultasjoner med pasienter med lavere sosioøkonomisk status preges i større grad av direkte spørsmål, biomedisinsk informasjon, fysiologiske målinger – og mindre av sosialemosjonell samtale eller pasientinvolvering.

Under faglandsrådet vil det bli holdt innledninger om temaet ved:

  • Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin
  • Ingvild Skogen Bauge, leder av Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
  • Graham Watt, allmennlege og professor ved University of Glasgow
  • Pål Gulbrandsen, lege og spesialist i samfunnsmedisin. Det åpnes for spørsmål fra salen i etterkant av innledningene