Bakgrunn

Hensikten med å etablere en fagakse i Legeforeningen var å markere et tydeligere skille mellom saker av fagmedisinsk karakter og fagforeningsmessig karakter. Fagaksen er organisert i ett fagstyre og ett faglandsråd, der representantene er hentet fra de fagmedisinske foreningene.