Styrer, råd og utvalg

Fagstyre og faglandsråd

Legeforeningen har forsterket sin fagakse. Landsstyret vedtok i mai 2018 de nødvendige lovendringene, og nå er strukturen for et nytt fagstyre og faglandsråd på plass.
25. februar 2019

Lovene for den nye fagaksen er samlet i Legeforeningens lover paragraf 3-6.

Du kan lese mer om den fagmedisinske aksen i rapporten "Utvikling av den fagmedisinske akse i Legeforeningen" som ble lagt til grunn for Landsstyrets vedtak.

Fagstyret og Faglandsrådets plassering i Legeforeningens struktur.
Fagstyret og Faglandsrådets plassering i Legeforeningens struktur.