Styrer, råd og utvalg

Fagstyret

Fagstyret er en del av fagaksen og et koordinerende organ som ivaretar det fagmedisinske interessefeltet. De har dialog med myndighetene i faglige spørsmål. Fagstyret oppnevnes for en to-årsperiode, og består av ni medlemmer.
17. oktober 2021

I Legeforeningens lover finner du beskrivelse av fagstyrets sammensetning, og hva som er fagstyrets formål og oppgaver.

Fagstyret er det utøvende organet til faglandsrådet, og følger opp arbeidsprogrammet som er vedtatt av faglandsrådet. 

Fagstyret får delegert fagsaker og har tett dialog med Legeforeningens sentralstyre.

Leder av fagstyret er frikjøpt 50 %.

Fagstyret og Faglandsr├ądets plassering i Legeforeningens struktur.
Fagstyret og Faglandsrådets plassering i Legeforeningens struktur.