Fagstyret

Opprettelsen av fagstyret ble vedtatt av landsstyret i 2017. Fagstyret er en del av fagaksen og er et koordinerende organ som ivaretar det fagmedisinske interessefeltet. De har dialog med myndighetene i faglige spørsmål.