Fagstyret

Opprettelsen av fagstyret ble vedtatt av landsstyret i 2018. Fagstyret er en del av fagaksen og er et koordinerende organ som ivaretar det fagmedisinske interessefeltet. De har dialog med myndighetene i faglige spørsmål.
medlemmer i Fagstyret i legeforeningen. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff
Fagstyret fra venstre: Harald Nes, Marte Kvittum Tangen, Gry Dahle, Ståle Sagabråten, Ingdrid Tveit, Maria Seferowicz. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff