Fagstyrets møteplan

Møteplanen for fagstyrets møter i 2024 ble vedtatt 17. oktober 2023.
 • 9. januar            Fagstyremøte. Legenes hus
 • 18. januar          Samling for ledere av FMF, Soria Moria
 • 15. februar         Fellesmøte med sentralstyret etter lunsj. Legenes hus   
 • 16. februar         Fagstyremøte, Legenes hus
 • 12. mars              Fagstyremøte, Legenes hus
 • 16. april             Fagstyremøte, Soria Moria.
 • 17. – 18. april    Faglandsrådsmøtet, Soria Moria
 • 8. mai                Fagstyremøte, digitalt
 • 27. mai              Formøte med fagdelegatene til landsstyremøtet, Soria Moria    
 • 28.- 30. mai       Landsstyremøte på Soria Moria  
 • 17. juni              Fagstyremøte, Legenes hus
 • 3. september      Fagstyremøte, Legenes hus 
 • 24. oktober        Fagstyremøte, Legenes hus   
 • 14. november     Fagstyremøte, Legenes hus   
 • 10. desember     Fagstyremøte, Legenes hus