Fagstyret

Fagstyrets møteplan

7. desember 2020

Vedtatt av fagstyret 22.09.2020

2021

Januar:

 • onsdag 13.1.2021
  Fagstyremøte, Teams

Februar:

 • onsdag 17.02.2021
  Fellesmøte, Teams

Mars:

 • mandag 22.03.2021
  Fagstyremøte, Teams

April:

 • mandag 19.04.2021
  Fagstyremøte, Teams

 

 • tirsdag 20. til onsdag 21.04.2021
  Faglandsråd

Mai:

 • torsdag 27.05.2021
  Fagstyremøte

Juni:

 • tirsdag 15.06.2021
  Fagstyremøte

September:

 • onsdag 01.09 og torsdag 02.09.2021
  Overlapp nytt og gammelt styre
 • tirsdag 28.09 og onsdag 29.09.2021
  Styreseminar

Oktober:

 • onsdag 20.10.2021
 • Fagstyremøte

November:

 • onsdag 17.11.2021
  Fagstyremøte

Desember:

 • tirsdag 14.12.2021
  Fagstyremøte