Fagstyret

Fagstyrets møteplan

25. oktober 2021

Vedtatt av fagstyret 01.09.2021

 

2022

Vedtatt av fagstyret 1. september 2021

Januar:

 • onsdag 12. januar 2022
  fagstyremøte, Hippokrates

Februar:

 • torsdag 10. februar 2022
  fagstyremøte, Hippokrates

Mars: 

 • onsdag 23. mars 2022
  fagstyremøte, Hippokrates

April:

 • tirsdag 5. april 2022
  fagstyremøte, Hippokrates
 • onsdag 27. og torsdag 28. april 2022
  faglandsrådsmøte, Legenes hus

Mai: 

 • torsdag 5. mai 2022
  fagstyremøte - fellesmøte med sentralstyret
 • mandag 30. mai 2022
  fagstyremøte/formøte delegatene

Mai/juni:

 • tirsdag 31. mai til torsdag 2. juni 2022
  Landsstyremøte

Juni:

 • onsdag 15. juni 2022
  fagstyremøte, Hippokrates

September:

 • onsdag 7. og torsdag 8. september 2022
  fagstyremøte, Hippkrates og Eyr

Oktober:

 • torsdag 20. oktober 2022
  fagstyremøte, Eyr

November:

 • onsdag 23. november 2022
  Fagstyremøte, fellesmøte med sentralstyret, Eyr

Desember:

 • torsdag 7. desember 2022
  Fagstyremøte, Hippokrates