Mer om nettsidene

Ansvarlig for nettsidene til Den norske legeforening - www.legeforeningen.no - er kommunikasjonsavdelingen.

Innhold til Legeforeningens nettsider leveres fra flere kilder i foreningen, i hovedsak avdelinger og seksjoner i sekretariatet. Der forfatternavn og avdeling er oppgitt, er disse ansvarlige for innholdet i tekstene. Nettredaktøren ser til at innholdet ikke bryter med lover, regler og Legeforeningens retningslinjer.

De fleste underforeninger i Legeforeningen har egne nettsider med eget design. Disse sidene har selvstendige nettredaktører som påser at Legeforeningens retningslinjer for Internett overholdes.

Personvern
Se ellers Legeforeningens personvernerklæring

Rettigheter

  • Legeforeningen har opphavsretten (copyright ©) til informasjon publisert på www.legeforeningen.no. Utdrag av informasjon fra Legeforeningens nettsider som benyttes i andre sammenhenger skal krediteres Legeforeningen, og der det er mulig, skal det lenkes til kilden.
  • Om det fra andre nettsider opprettes permanente lenker til Legeforeningens nettsider, ser vi gjerne at webmaster informeres om dette.

Tilbakemeldinger og e-post

  • Tilbakemeldinger og tips til forbedring av nettsidene sendes webmaster.
  • Artikler inneholder navn på og e-postadresse til forfatter. Kommentarer til innholdet i artiklene kan sendes direkte til forfatter.
  • Spørsmål og kommentarer knyttet til informasjon som ikke inneholder forfatternavn, kan rettes til webmaster, som vil besvare disse eller videreformidle dem til rette vedkommende.

Annet
Nettsidene er laget og vedlikeholdes gjennom publiseringsløsningen EPiServer.

Informasjonskapsler på legeforeningen.no
Informasjonskapsler, (også kjent som cookies,) er små tekstfiler som legges i din nettlesers internminne. Disse brukes blant annet for å se hvor lenge du oppholder deg på våre sider, alltid med det mål å forbedre brukeropplevelsen din.