Fortelling, funn, fortolkning, formidling

En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser (2008).

Den inneholder kortfattede, praktiske retningslinjer for attestasjonsarbeidet i klinisk praksis, slik det møtes i en leges hverdag.