Hefter

Legen i media

13. januar 2012
Gode råd om pressekontakt (2012). Gratis

Fortelling, funn, fortolkning, formidling

13. desember 2011
En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser (2008).

Normaltariff for privat spesialistpraksis

11. november 2011

Normaltariff for privat allmennpraksis

11. november 2011
Fastlegetariffen. Kr 250, bestilling av flere enn ett hefte er prisen 100 kroner per stykk. 

Spesialistutdanningen av leger

11. november 2011
Spesialistutdanningen må videreutvikles for å møte fremtidens pasientbehov (2009).

Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus

11. november 2011
En veileder for tillitsvalgte og medlemmer (2010). Seniorpolitiske tiltak for leger.

Hva skal jeg bli?

11. november 2011
En presentasjon av de ulike spesialitetene i medisin av Guttorm Brattebø og Charlotte Haug (1997).

“Frist meg inn i ledelse”

11. november 2011
Hvordan få flere kvinner inn i lederstillinger i sykehus (2009) av Anne Grethe Nybråten og Grete Botten.