Hefter

13. januar 2012

Legen i media

Gode råd om pressekontakt (2012). Gratis
13. desember 2011

Fortelling, funn, fortolkning, formidling

En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser (2008).
11. november 2011

Normaltariff for privat spesialistpraksis

11. november 2011

Normaltariff for privat allmennpraksis

Fastlegetariffen. Kr 250, bestilling av flere enn ett hefte er prisen 100 kroner per stykk. 
11. november 2011

Spesialistutdanningen av leger

Spesialistutdanningen må videreutvikles for å møte fremtidens pasientbehov (2009).
11. november 2011

Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus

En veileder for tillitsvalgte og medlemmer (2010). Seniorpolitiske tiltak for leger.
11. november 2011

Hva skal jeg bli?

En presentasjon av de ulike spesialitetene i medisin av Guttorm Brattebø og Charlotte Haug (1997).
11. november 2011

“Frist meg inn i ledelse”

Hvordan få flere kvinner inn i lederstillinger i sykehus (2009) av Anne Grethe Nybråten og Grete Botten.