Hefter

Legen i media

13. januar 2012
Gode råd om pressekontakt (2012). Gratis

Fortelling, funn, fortolkning, formidling

13. desember 2011
En praktisk veileder for legers attestarbeid i spennet mellom innsikt, innlevelse, rammer og ressurser (2008).

Normaltariff for privat spesialistpraksis 2011-2012

11. november 2011

Normaltariff for privat allmennpraksis 2011-2012

11. november 2011
Fastlegetariffen. Kr 50

Spesialistutdanningen av leger

11. november 2011
Spesialistutdanningen må videreutvikles for å møte fremtidens pasientbehov (2009).

Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus

11. november 2011
En veileder for tillitsvalgte og medlemmer (2010). Seniorpolitiske tiltak for leger.

Hva skal jeg bli?

11. november 2011
En presentasjon av de ulike spesialitetene i medisin av Guttorm Brattebø og Charlotte Haug (1997).

“Frist meg inn i ledelse”

11. november 2011
Hvordan få flere kvinner inn i lederstillinger i sykehus (2009) av Anne Grethe Nybråten og Grete Botten.