“Frist meg inn i ledelse”

Hvordan få flere kvinner inn i lederstillinger i sykehus (2009) av Anne Grethe Nybråten og Grete Botten.

En evaluering av et samarbeid mellom Legeforeningen og Helse Sør-Øst for å få flere kvinner inn i ledende stillinger i sykehusene.