Hva skal jeg bli?

En presentasjon av de ulike spesialitetene i medisin av Guttorm Brattebø og Charlotte Haug (1997).

Boken gir et inntrykk av hva slags arbeidssituasjon man kan vente seg innenfor de ulike fagområdene. De enkelte kapitelene er skrevet av tillitsvalgte i spesialitetskomiteer og spesialforeninger.