Normaltariff for privat allmennpraksis

Fastlegetariffen. Kr 250, bestilling av flere enn ett hefte er prisen 100 kroner per stykk.