Hefter

Seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus

En veileder for tillitsvalgte og medlemmer (2010). Seniorpolitiske tiltak for leger.
11. november 2011

Veilederen presenterer et bilde av status i arbeidslivet generelt, og for legene spesielt. Legeforeningen har vært aktive for å utvikle seniorpolitikk, og her redegjøres det for lov- og avtaleverk som danner grunnlag for å fremforhandle sentrale, lokale eller individuelle avtaler. Det angis eksempler på hva som faktisk er fremforhandlet i ulike tariffområder.