Hefter

Spesialistutdanningen av leger

Spesialistutdanningen må videreutvikles for å møte fremtidens pasientbehov (2009).
11. november 2011

Heftet er et policydokument som peker på utfordringer, behov for forbedringer og har konkrete forslag overfor helsemyndighetene. Det inneholder også en oppsummering av utviklingen og gir oversikt over legemarkedet og en analyse av fremtidige behov for leger og fordeling mellom spesialitetene.