2015

En trygg og forsvarlig legevakttjeneste (3/2015)

18. mars 2015
Legevakten er en viktig inngangsport til helsetjenesten. Norske legevakter tar imot to millioner pasienter årlig

Slik må fremtidens pasientjournal skapes (2/2015)

13. mars 2015
Legeforeningen ønsker å bidra til at IKT i helsetjenesten gir økt pasientsikkerhet og effektivitet.

Overbelegg i norske sykehus – en trussel mot pasientsikkerheten (1/2015)

22. januar 2015
Dagens situasjon i norske sykehus er at vi har for få senger til for mange pasienter. Korridorpasienter er blitt et vanlig fenomen, men er en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten.