2015

18. mars 2015

En trygg og forsvarlig legevakttjeneste (3/2015)

Legevakten er en viktig inngangsport til helsetjenesten. Norske legevakter tar imot to millioner pasienter årlig
13. mars 2015

Slik må fremtidens pasientjournal skapes (2/2015)

Legeforeningen ønsker å bidra til at IKT i helsetjenesten gir økt pasientsikkerhet og effektivitet.
22. januar 2015

Overbelegg i norske sykehus – en trussel mot pasientsikkerheten (1/2015)

Dagens situasjon i norske sykehus er at vi har for få senger til for mange pasienter. Korridorpasienter er blitt et vanlig fenomen, men er en alvorlig trussel mot pasientsikkerheten.