Gjennombruddsprosjektet Psykiatri I - vedlegg 3

Liste over deltagende avdelinger

Aker sykehus, Akuttpsykiatrisk avd. Trondheimsvn. 235, 0514 Oslo

Veileder: Lill de Gréve

Aker sykehus, Observasjonsenhet, Regional sikkerhetsavdeling - Seksjon Dikemark

Trondheimsvn. 235, 0514 Oslo

Veileder: Lill de Gréve

Aust-Agder sentralsykehus, Serviceboks 605, 4809 Arendal

Veileder: Sissel Andreassen

Buskerud sentralsykehus, Psykiatrisk avd., G11, 3400 Lier

Veileder: Ada Schreiner

Fylkessjukehuset i Haugesund, Psykiatrisk avd., Postboks 2170 Bedr.kontor, 5504 Haugesund

Veileder: Ewa Ness

Fylkessjukehuset i Molde Psykiatrisk avd. (Sektoravd. Nord), Parkveien 84, 6407 Molde

Veileder: Ole Johnny Gustavsen

Fylkessjukehuset i Molde (Sikkerhetsavd.), Parkveien 84, 6407 Molde

Veileder: Ole Johnny Gustavsen

Haukeland sykehus, Psykiatrisk klinikk, 5021 Bergen

Veileder: Kai Brynjar Hagen

Innherred sykehus, Psykiatrisk klinikk, Akuttavd., 7600 Levanger

Veileder: Ewa Ness

Nordland psykiatriske sykehus, Kløveråsveien 1, 8002 Bodø

Veileder: Ada Schreiner

Oppland sentralsykehus, avd. Gjøvik, Psykiatrisk avdeling, 2819 Gjøvik

Veileder: Ove Kjell Andersen

Regionsykehuset i Tromsø, Psykiatrisk avd., Akuttpost 1 - Nord 1, 9038 Tromsø

Veileder: Ole Johnny Gustavsen

Regionsykehuset i Tromsø, Psykiatrisk avd.,Post Sør 1 - 9291 Tromsø

Veileder: Scotty Stumoen

Sanderud sykehus, Psykiatrisk avd, Post A2/Avdeling A, Postboks 68, 2312 Ottestad

Veileder: Ove Kjell Andersen

Sentralsykehuset i Akershus, Psykiatrisk avd. S2 Vest - 1474 Nordbyhagen

Veileder: Kai Brynjar Hagen

Sentralsykehuset i Møre og Romsdal, Psyk.avd. Post A og B, 6026 Ålesund

Veileder: Ole Johnny Gustavsen

Telemark sentralsykehus, Seksjon for akuttpsykiatri, 3710 Skien

Veileder: Sissel Andreassen

Ullevål sykehus, Akuttpsyk.avd., Kirkeveien 166, 0407 Oslo

Veileder: Kari Lybak

Vestfold sentralsykehus, Psyk. fylkesavd. Tønsberg, Postboks 2084, 3103 Tønsberg

Veileder: Scotty Stumoen

Veiledergruppas koordinator

Aleidis Skard Brandrud (oppstartfasen)

Juan Robbie Mathisen

 

Ekspertgruppa

Per Føyn, avd.overlege (leder)

Bjørn Heimdal, avd.sykepleier

Tordis Sørensen Høifødt, avd.overlege

Dagfinn Jakobsen, psykolog

Knut Kjerpeseth, avd.overlege

Maria Knutzen, sykepleier

Haldis Økland Lier, overlege

Alf O Lund, overlege

Otto Brun Pedersen, lege