Da lykkeliten kom til verden

Statusrapport om belastninger i tidlige livsfaser (2010).
Forside av rapporten Da lykkeliten kom til verden
Forside av rapporten Da lykkeliten kom til verden

Hvordan tidlige belastninger kan påvirke barns helse og hvordan vi kan forebygge og iverksette tiltak for bedre helse i tidlige livsfaser. Blant temaene i statusrapporten er kvalitetskrav til fødeinstitusjoner, kunnskap om genetikkens samspill med miljø, barnehager som gode arenaer for psykososial utvikling og en lettere hverdag for foreldre med funksjonshemmede og kronisk syke barn. Økt satsing og kunnskap om gode utviklingsmuligheter for barn vil gi bedre helse for fremtidens generasjoner.