Den norske legeforening medlemsundersøkelse 2023

Spørreundersøkelse blant medlemmer i et ansettelsesforhold utført av Rambøll på oppdrag av Legeforeningen. Undersøkelsen fokuserer blant annet på arbeidsbelastning, autonomi og balanse mellom jobb og fritid.
Forside av undersøkelsen.

Innholdet i undersøkelsen

Undersøkelsen er en videreføring av medlemsundersøkelsen fra 2018 og 2021, og omhandler viktige forhold ved legers arbeidsforhold. Sammenlignet med de foregående år er mye av
tematikken beholdt likt, samtidig som noen temaer er målt med færre spørsmål, mens andre er målt med flere. Dette betyr også at ikke alle hovedområder vil ha historikk.