Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?

Norske kommuner har i lang tid meldt fra om de store utfordringene i fastlegeordningen.
Forside av rapporten Fastlegeordningen i krise
Forside av rapporten Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?

En fersk tilstandsrapport fra Menon Economics, Fastlegeordningen i krise – Hva sier tallene?, avdekker den alvorlige utviklingen.

  • Arbeidspresset i fastlegeordningen har økt dramatisk. Fastlegene jobber nær 60 timer i uken i snitt
  • Fastlegene behandler samtidig færre pasienter på samme tid, grunnet et stadig mer komplekst sykdomsbilde
  • Allerede i dag har Norge et underskudd på 1000 fastleger om vi skal sikre pasientene en bærekraftig tjeneste og fastlegene en forsvarlig arbeidsuke

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Legeforeningen.