For mye, for lite eller akkurat passe?

Om variasjon, over- og underforbruk i helsetjenesten.
Forside for rapporten For mye, for lite eller akkurat passe?
Forside for rapporten For mye, for lite eller akkurat passe?

Hver pasient og hver befolkning er unik. Variasjon i helsetjenesten er derfor i utgangspunktet både nødvendig og ønskelig. Variasjon som oppstår som et resultat av pasienters ønsker, eller som et resultat av forskjellig sykdomsforekomst mellom ulike områder i befolkningen, er ønskelig. Å tilpasse seg slike former for variasjon er et tegn på god kvalitet. Problemet med variasjon oppstår når den ikke kan forklares på grunnlag av pasientens ønsker eller sykdom i befolkningen. I slike tilfeller kaller vi variasjonen uforklarlig eller uønsket.