Lang, lang rekke - hvem skal vente hvem skal få?

En statusrapport om prioritering i helsetjenesten (2007).

Leger har alltid prioritert. Det må gjøres innenfor økonomiske og organisatoriske rammer på medisinsk faglig grunnlag og innebærer etiske utfordringer. Prioriteringene må forstås av befolkningen og stå i samsvar med det vårt samfunn er villig til å bruke av ressurser på god helse. Det er en forutsetning for at prioriteringene vil bli etterlevd.