Psykiske lidelser - Faglighet og verdighet. Rett til utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandling

Statusrapporten tar for seg situasjonen i psykisk helsevern, halvveis i opptrappingsplanen for psykisk helse fra 2004.

Statusrapporten tar for seg situasjonen i psykisk helsevern, halvveis i opptrappingsplanen for psykisk helse. Tjenestetilbudet må oppgraderes faglig ved å rette innsatsen mot systematisk bruk av retningslinjer, prosedyrer og kunnskapsbaserte behandlingsprogram. Slik kan man utvikle en tjeneste som fremmer respekt og verdighet for mennesker med psykiske lidelser.