Rom for faglighet - til pasientens beste!

Rapporten Rom for faglighet - til pasientens beste! fra 2005.

Spesialisthelsetjenesten etter foretaksreformen må følges opp ved å forbedre det faglige innholdet. Faglighet må ligge til grunn for å oppnå bedre kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Fokus i statusrapporten er på hva som fremmer og hva som hemmer kvalitet i tjenestetilbudet. Behovet for kompetanseutvikling samt hvordan rammevilkårene for spesialisthelsetjenesten bør justeres for å fremme faglighet blir drøftet. Det er nødvendig med et nasjonalt løft for å styrke fagligheten i spesialisthelsetjenesten.