Tillit – trygghet - tilgjengelighet

Statusrapport om styrking av allmennmedisin og fastlegeordning frem mot år 2020 (2009).
Forside av rapporten Tillit – trygghet - tilgjengelighet
Forside av rapporten Tillit – trygghet - tilgjengelighet

Veien til en bedre kommunehelsetjeneste går gjennom styrking og videreutvikling av faget allmennmedisin og fastlegeordning.  I rapporten beskrives hvordan allmennmedisinske oppgaver kan legges til fastlegepraksisen, og særskilte tiltak for å nå de som trenger hjelp, men som har problemer med å oppsøke fastlegen selv. Det er behov for en kraftig satsing på allmennmedisinsk forskning og kvalitetsarbeid. Fastlegens engasjement i forebyggende helsearbeid og behovet for utvikling av det offentlige legearbeidet vektlegges i rapporten.