Utviklingsplan for fastlegeordningen

Legeforeningens budskap og forslag til løsninger på utfordringene i fastlegeordningen, er nå samlet i en rapport.
Forside av rapporten: Utviklingsplan for fastlegeordningen
Forside av rapporten: Utviklingsplan for fastlegeordningen

Utviklingsplanen samler legeforeningens kunnskap om fastlegeordningen, men gir også forslag til løsninger på de utfordringene ordningen står i.

I utviklingsplanen listes det opp tiltak som vil ha effekt både på kort og lang sikt. Med kortere lister får fastlegen mer tid til hver pasient og tid til nødvendig kompetanseheving. Det må bli enklere for unge leger å komme inn i fastlegeyrket. På den måten kan vi lettere øke rekrutteringen til ordningen, og dermed også avlaste de eksisterende fastlegene.

Formålet med utviklingsplanen er å gjøre kunnskap om utfordringer og løsninger lett tilgjengelig for alle.