Tidsskriftets utgivelser

Diagnostisk molekylærbiologi

Artikler om diagnostisk molekylærbiologi trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (1998). Kr 30
11. november 2011

Diagnostisk molekylærbiologi er et fagområde i rask utvikling. Laboratorieprosesser forenkles og automatiseres og kapasiteten øker dramatisk. Her er en presentasjon av noen viktige gener, deres funksjoner og ulike diagnostiske problemstillinger.