En kunnskapsmosaikk

Medisinske spesialiteter og fagområder (2006). Kr 120

I dette heftet beskriver ulike medisinske fagmiljøer sitt eget fagområde og reflekterer over utviklingen de siste 25 år, status i dag og utfordringer de neste 25 år.