Fra politikk til økonomikk

Den norske helsepolitikks utvikling det siste sekel skrevet av Ole Berg (2006). Kr 205

I boken er det linjene i norsk helsepolitikk som er gjenstand for oppmerksomhet. Det vises hvordan helsepolitikken kan ses på som en ambisiøs, velferdspreget trygdepolitikk frem til 1970-årene og så følger en økonomiserings- eller effektiviseringspolitikk. Den første politikken beskrives som venstrepolitikk som i stigende grad blir til høyrepolitikk.