Tidsskriftets utgivelser

Petroleumsindustri og helse

Artikler om arbeidsmiljø og helse i offshoresektoren trykt i Tidsskriftet samlet i et temahefte (2004). Kr 100
11. november 2011

Arbeidsmiljø og helse på arbeidsplassene i offshoresektoren er gjenstand for denne artikkelsamlingen. At arbeid i petroleumsindustrien kunne være sykdomsfremkallende på lengre sikt, ble lite vektlagt da leting etter olje i Nordsjøen begynte i 1960-årene. Noen av artiklene i temaheftet peker på en slik årsakssammenheng. Målet med temaheftet er større bevissthet i bransjen om miljø og helse, bedre kontakt mellom bransjen om helsevesenet og mer forskning og åpenhet om temaet.