Lånefondet

Fondets formål er å yte kreditt til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis.