Skjema

Skjemaer allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin (veilednings- og smågrupper)

17. august 2018

Skjemaer smågrupper

Oppstart av en gruppe meldes til seksjon for utdanning i Legeforeningen med navn på deltakere, leder av gruppen samt planer for drift. Bruk oppstartsskjema i elektronisk format.

Skjema veiledningsgrupper