Skjemaer allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin

Skjemaer for veilednings- og smågrupper i allmenn-, arbeids- og samfunnsmedisin.

Skjemaer smågrupper

Oppstart av en gruppe meldes til seksjon for utdanning i Legeforeningen med navn på deltakere, leder av gruppen samt planer for drift. Bruk oppstartsskjema i elektronisk format.