Arrangementer i regi av Legeforeningen og underliggende foreningsledd januar 2021

Bilde av Geir Riise som er generalsekretær i Legeforeningen. Foto: Lise B. Johannessen
Generalsekretær Geir Riise oppfordrer nå alle foreningsledd til å avholde sine arrangementer digitalt. Foto: Lise B. Johannessen.

Smittesituasjonen i store deler av Norge er fremdeles alvorlig. Det har vært en økning både i desember og etter nyttår, og regjeringen strammet inn sine anbefalinger fra 4. januar i og 2 uker.

Tiltakene skal i stor grad redusere sosial kontakt, og legger blant annet strenge begrensninger på hvor mange som kan møtes både i sosiale sammenhenger og offentlige arrangement. Legeforeningens råd har frem til nå vært å forholde seg til nasjonale og eventuelle lokale anbefalinger. 

 Med bakgrunn i dette opprettholder Legeforeningen sin anbefaling om at hovedforeningen og alle underliggende foreninger for en periode fremover ikke avholder fysiske arrangementer, møter og kurs. Disse bør gjennomføres digitalt når det er mulig, eventuelt utsettes.  

Legeforeningens medlemmer utgjør en viktig del av helsetjenesten. Foreningen har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid sikre deres helse og sikkerhet. Dette er viktig for å legge til rette for nok kapasitet i primær- og spesialisthelsetjenesten, slik at helsevesenet kan håndtere situasjonen på best mulig måte. 

Legeforeningen har ingen instruksjonsmyndighet når det gjelder foreningsleddenes møte- og kursvirksomhet. Legeforeningen kan heller ikke stille økonomisk sikkerhet, eller på annen måte dekke tap som følge av avlysninger. Les derfor dette som både en anbefaling og en oppfordring.  
   
Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen  

Oppdatert januar 2021

Har du spørsmål om avlysninger og utsettelser av kurs, konferanser og seminarer?

Ta kontakt med oss på legeforeningen@legeforeningen.no, eller trykk på knappen under.