Informasjon om koronaviruset

Ansatte leger

Denne siden inneholder svar på ofte stilte spørsmål om blant annet arbeidsforhold, ferie, sykdom og karantene. All informasjon er gitt etter gjeldende regelverk. Vi reviderer alle spørsmål og svar fortløpende. Vi ber om at du merker deg datomerkingen under hvert svar.

Koronatest

Ansvar for vaksinering

Vaksinasjon

Arbeidsplikt

Sykdom og karantene

Omsorgsdager

Permittering

Forsikring

Ferie og reise

Avtalen mellom Legeforeningen og Spekter/Virke om arbeidstid i koronasituasjoner

Kommune