Informasjon om koronaviruset

Næringsdrivende leger

Denne siden inneholder svar på ofte stilte spørsmål om blant annet drift av legekontor, konsultasjon, takst, karantene, reise og ferie. All informasjon er gitt etter gjeldende regelverk, og vi følger utviklingen tett og oppdaterer informasjonen fortløpende.

Drift av legekontoret

Konsultasjon og takst

Omsorgspenger

Karantene

Reise og ferie

Andre spørsmål