Om smittefare, tilrettelegging og omplassering i forbindelse med korona-utbruddet

HMS-plikter, vernetiltak, graviditet, utsatte grupper og helseopplysninger. All informasjon er gitt etter gjeldende regelverk. All informasjon er gitt etter gjeldende regelverk. Vi reviderer alle spørsmål og svar fortløpende. Vi ber om at du merker deg datomerkingen under hvert svar.