Informasjon om koronaviruset

Om smittefare, tilrettelegging og omplassering i forbindelse med korona-utbruddet

HMS-plikter, vernetiltak, graviditet, utsatte grupper og helseopplysninger. All informasjon er gitt etter gjeldende regelverk. Vi følger utviklingen tett og oppdaterer informasjonen fortløpende.

Svar på ofte stilte spørsmål