Anne Kristin Bergem, Andreas Haslegaard og Kristin Lie Romm. Foto: Legeforeningen