Tillitsvalgt

Høringer

Legeforeningen er en viktig samfunnsaktør, og dermed en viktig høringsinstans i helsepolitiske saker. I disse sakene er foreningenes innspill og synspunkter svært betydningsfulle.
20. juli 2020

Legeforeningens sentralstyre beslutter hva foreningen skal mene i saker som er på høring, men fagstyret har mulighet til å komme med uttalelser i saker av særlig faglig karakter.