En gruppe leger som holder hendene over hverandre. Foto: istockphoto.com Credit:Cecilie_Arcurs

Tillitsvalgt

Vi har mange typer tillitsvalgte – alle representerer legene. Som talsperson er du valgt for å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte.
Høres dette meningsfullt ut? Bli gjerne en del av fellesskapet!

Stortinget fra Løvebakken. Foto: Istockphoto.com
Arbeid med høringer
Høringsoversikt