Nyttig å vite

Ansettelsesforhold i lokalforeningene

06. september 2017
Innenfor egen budsjettramme har lokalforeningene anledning til å ansette medarbeidere. Ansatte i lokalforeningsledd rapporterer til leder/styret i foreningen og er ikke ansatt i hovedforeningen.