Nyttig å vite

15. januar 2024

Ansettelsesforhold i foreningsledd i Legeforeningen

Innenfor egen budsjettramme har foreningsledd i Legeforeningen anledning til å gjøre ansettelser slik som alle andre virksomheter. Personer med slikt ansettelsesforhold rapporterer til leder/styret i foreningsleddet og er ikke ansatt i hovedforeningen.
05. januar 2023

Presentasjoner fra lokalforeningssamlingen

Gikk du glipp av samlingen eller trenger du en oppfriskning? Her kan du laste ned presentasjonene fra samlingen som fant sted i november 2022.