Tillitsvalgt
TEMA

Styrearbeid i fagmedisinske foreninger

Fagmedisinske foreninger jobber for utviklingen av faget. Både leger i spesialisering og spesialister i faget er representert i styret. Leger i spesialisering er organisert i egne Fagutvalg for leger i spesialisering (Fuxx).

Har du fått et nytt verv?
Den norske legeforenings landsstyre 2017. Foto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen
Introduksjon ved Cecilie Risøe