Legeforeningen er en aktiv aktør i samfunnsdebatten, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder særlig i etikk- og menneskerettighetsspørsmål.
Medhumlogo. Illustrasjon: Medhum