Fag

Internasjonalt engasjement

Legeforeningen har et stort internasjonalt engasjement og godt samarbeid med flere organisasjoner og foreninger i Europa og verden forøvrig.
Ukrainske flagg med legeløftet

Vårt internasjonale engasjement

Engasjementet omfatter fagutvikling, legers yrkesutøvelse og arbeidsforhold og problemstillinger knyttet til etikk og menneskerettigheter. Det fagmedisinske arbeidet er knyttet opp mot Legeforeningens fagmedisinske foreninger og spesialitetskomiteer. Legers yrkesutøvelse og arbeidsforhold er knyttet opp til tre av Legeforeningens yrkesforeninger. 

I solidaritet med Ukraina

Samfunnsdebatten

Legeforeningen er en aktiv aktør i samfunnsdebatten, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder særlig i etikk- og menneskerettighetsspørsmål.