Hvorfor bør jeg bli tillitsvalgt?

Du bidrar til bedre arbeidsmiljø og rammevilkår for kollegaene dine og deg selv.

Når du er tillitsvalgt, er du Legeforeningens lokale representant. Rollen din er å ivareta medlemmenes interesser på best mulig måte. Dette gjelder legenes lønns- og arbeidsvilkår, og også legenes faglige utviklingsarbeid på arbeidsplassen.

Du får:

 • større kompetanse på å drøfte, forhandle, forebygge og løse konflikter
 • muligheten til å hjelpe kolleger og videreutvikle arbeidsplassen din
 • et større nettverk der du jobber og i Legeforeningens organisasjon
 • mer kunnskap om arbeidsplassen din og det norske arbeidslivet

Som tillitsvalgt er det viktig å:

 • ha god rolleforståelse
 • vektlegge gode relasjoner
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • ha gode kunnskaper om arbeids- og organisasjonslivet

Du får god opplæring i rollen din. Bli gjerne en del av laget!

Når vi spør avtroppende tillitsvalgte om de vil anbefale om andre å være tillitsvalgt, svarer de fleste ja. De begrunner dette med at vervet:

 • bidrar til en forskjell for kollegaene
 • gir mulighet til løpende samarbeid med ledelsen 
 • gir anledning til å påvirke
 • gir verdifull erfaring
 • åpner for å finne lokale løsninger
 • er spennende og givende 
 • er lærerikt og utfordrende 
 • bidrar til samhold mellom tillitsvalgte og andre i Legeforeningen 

Vil du vite mer? Hør gjerne på podcast under.