Tillitsvalgt
TEMA

Yrkesforeninger

Tillitsvalgthåndboken hjelper deg å være en god tillitsvalgt.
Illustrasjon av to tillitsvalgte som går i front for medlemmene. Illustrasjon: Andreas Haslegaard.

Dette er tillitsvalgthåndboken