Utdanning
TEMA

Spesialistutdanning

For å bli spesialist må en lege fullføre en spesialisering i en av de 46 spesialitetene. Under spesialiseringsperioden, får legen status som lege i spesialisering (LIS). Finn informasjon om hele spesialiseringsløpet her, inkludert LIS1 som tidligere ble kalt turnus.
Leger - Illustrasjonsbilde

Lege i spesialisering (LIS) som har mindre enn tre år igjen av spesialistutdanningen per 1. mars 2019, kan søke om spesialistgodkjenning etter gammel ordning. Øvrige LIS skal følge ny spesialitetsstruktur.