Spesialistutdanning

Godkjente utdanningsinstitusjoner

For å bli spesialist må en ha nødvendig tjeneste ved en eller flere utdanningsinstitusjoner. Tjenesten må være utført ved en godkjent utdanningsinstitusjon.