Legeforeningen deler ut studie- og reisestipend til yngre indremedisinere

Totalt kan det deles ut kr 285.000.
Dame som går med koffert på flyplass. Foto: Istockphoto.com/Mixmike
Dame som går med koffert på flyplass. Foto: Istockphoto.com/Mixmike

Kandidater som er under 40 år, har invitasjon og et definert mål for forskningsopphold ved en utenlandsk institusjon vil bli prioritert. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret.

Stipendet er en testamentarisk gave fra overlege Carl Musæus Aarsvold, og er det opprettet som et fond som bærer donators mors navn, Caroline Musæus Aarsvold.

Prisutdelingen finner sted på Legeforeningens landsstyremøte.

I søknad om tildeling av stipend fra fondet ber vi om at det sendes inn vanlige personalia, hva stipendet tenkes anvendt til, og bekreftet invitasjon til forskningsopphold. Rapport for hvordan midlene er blitt benyttet skal sendes Legeforeningen senest to år etter tildelingen.

Søknad med vedlegg sendes innen 1. mars 2024 til legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Caroline Musæus Aarsvolds fond.

Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Les mer om ordningen her.