Marie Spångberg-prisen 2020: En stor motivasjon til å fortsette å forske

Det var med stor glede Maria Skytioti mottok Marie Spångberg-prisen for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel skrevet av en norsk kvinne i 2019. Prisen er på 30.000 kroner.

- Jeg hadde aldri tenkt at jeg kunne få en så viktig pris i Norge for min forskning. Så det var en stor overraskelse da jeg fikk beskjed om det, særlig siden jeg ikke visste at jeg var nominert, uttrykker Skytioti.

Det var nemlig Marias Skytiotis PhD-veiledere som nominerte henne, og de klarte å holde nominasjonen hemmelig. Det var derfor en svært overasket forsker Legeforeningen kunne informere om at hun hadde vunnet prisen for 2020.

Skytioti mottok prisen som førsteforfatter for artikkelen "Internal Carotid Artery Blood Flow Response to Anesthesia, Pneumoperitoneum, and Head-up Tilt during Laparoscopic Cholecystectomy". I denne studien studeres effekten av anestesi, overtrykksventilasjon og pneumoperitoneum på hjernegjennomblødning. Studien viste at kikkhullskirurgi kan medføre reduksjon i blodtrykk og hjertets minuttvolum og at blodtilførselen til hjernen endrer seg deretter. Spesielt viktig er funnet at blodtilførselen til hele kroppen, inkludert hjernen, kan falle til tross for at blodtrykket er stabilt og normalt.

Den sakkyndige komiteen vurderte at verdien av denne studien uttrykkes i forfatternes siste setning der laparoskopisk kirurgi betraktes som minimalt invasiv, men der studier over mulige langtidseffekter mangler for de mest sårbare pasientene. Dette funnet - at det skjer betydelige endringer i hjernes blodforsyning under laparoskopi - er betydelig med tanke på at vi har en raskt aldrende befolkning med mange kroniske syke.

Maria Skytiotis interesse for kardiovaskulær fysiologi og regulering av hjernegjennomblødning, startet da hun begynte å spesialisere seg innen anestesiologi i Hellas i 2011. Derfor søkte hun i 2014 på en stilling som stipendiat innen kardiovaskulær fysiologi med fokus på cerebral perfusjon ved UiO. Hun fikk stillingen og forsvarte sin PhD i 2019. Skytioti har nå jobbet med temaet i 6 år.

Hun har fortsatt å forske innen kardiovaskulær fysiologi, samtidig som hun har jobbet som lege i spesialisering i anestesiologi på Ahus. Nå samarbeider Skytioti med både tidligere og nye kolleger om en studie for å undersøke endringer i hjernegjennomblødning hos pasienter som skal gjennomgå robotassistert laparoskopisk prostatectomi.

Denne prisen betyr mye for Maria Skytioti og er en stor motivasjon for å fortsette å forske.

- Å vinne en slik pris betyr for meg at en kvinne kan være både mor, lege og forsker. Til tross for alle utfordringer er det viktig å stå på, avslutter Skytioti.

Utlysning steksten for Marie Spångberg-prisen 2021 finner du her. Søknadsfrist er 1. mars 2021.