Søk Marie Spångberg-prisen

Marie Spångberg-prisen er opprettet av landsstyret i forbindelse med 100-årsjubileet i 1993 for den første kvinnelige lege, Marie Spångberg.
Kvinne på laboratoriet. Foto: Istockphoto.com/Ivan Pantic
Kvinne på laboratoriet. Foto: Istockphoto.com/Ivan Pantic

Formålet med prisen er å stimulere kvinnelige legers vitenskapelige innsats. Prisen er på kr 30 000. Prisen kan tildeles kvinnelige leger for den mest verdifulle vitenskapelige originalartikkel i norsk eller internasjonalt tidsskrift.

Artikkelen skal være publisert i 2023. Den som får prisen skal enten være eneforfatter eller førsteforfatter. Søknad kan sendes på egne vegne eller på vegne av andre kandidater. En komité oppnevnt av Den norske legeforenings sentralstyre behandler innkomne søknader og avgir innstilling til sentralstyret. Prisutdelingen finner vanligvis sted på Legeforeningens landsstyremøte.

Artikler som ønskes vurdert for pristildeling sendes innen 1. mars 2024 til: legeforeningen@legeforeningen.no. Søknaden merkes Marie Spångberg-prisen.

Søknader som sendes etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Les mer om tidligere vinnere her