Aktuelt

Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter er i gang med arbeidet

Legeforeningens nye menneskerettighetsutvalg skal jobbe for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Utvalget skal også øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.
1. oktober 2020

Under fjorårets landsstyremøte ble det vedtatt å opprette et menneskerettighetsutvalg. Under Legeforeningens digitale landsstyremøte 2020, ble tilbakemeldingene på hvordan utvalget burde innrettes, diskutert (Landsstyremøtet 2020). Innrettingen på utvalget ble enstemmig vedtatt.

Utvalget består av Marit Halonen Christiansen i Norsk overlegeforening, Bente Brannsether Ellingsen i Norsk barnelegeforening, Dragan Zerajic i Allmennlegeforeningen, Kristin Hovland i Oslo Legeforening, Katarina Nordeng i Yngre legers forening og Inger Marie Fosse, Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Utvalget er allerede i gang med sitt arbeid og har sammen med Legeforeningens president Marit Hermansen sendt brev til Utenriksdepartementet om situasjonen i Moria-leiren etter brannen 8. september (Brev til Utenriksdepartementet).